Dinh Dưỡng & Sức Khỏe

Blog bổ sung kiến thức về Dinh Dưỡng & Sức Khỏe !

Biến đổi các quá trình bài tiết khi lão hóa và các cơ chế có thể có của chúng

Khi lão hóa sẽ giảm chức năng bài tiết của các cơ quan tiêu hóa. Thí dụ, từ 30-40 tuổi đã khối lượng dịch dạ dày và lưu lượng giờ của acid clohydric, ngoài ra sự tiết acid nền ở lứa tuổi 20 đến 30 nhiều hơn hai lần tuổi 40 và 50.
Khối lượng dịch dạ dày giảm với nhịp độ chậm hơn nhiều. Thí dụ, ở tuổi 20-30 đến 40-50 thể tích của dịch chỉ giảm đi có 30%. Sản sinh acid cơ bản đã giảm sau tuổi 30 ở nam là 2,8 lần, còn ở nữ thậm chí là 6 lần. Khi dùng kích thích tối đa sẽ xác nhận sự suy giảm theo tuổi khả năng chức năng của dạ dày. Các tác giả xác định rằng sau 30 tuổi việc sản sinh acid tối đa sẽ bị giảm 2 lần ở nam và ở nữ là 3,4 lần. Theo số liệu của các tác giả khác khi già sau khi kích thích tối đa bằng histamin thể tích của dịch giảm đi 3 lần, sản sinh acid giảm 2,2 lần, sau khi dùng pentagastrin thể tích của dịch bị giảm 2 lần, sản sinh acid cũng bị giảm 2 lần. Nhiều tác giả khác cho số liệu khi kích thích tối đa bằng cách đưa pentagastrin và insulin vào. Rõ ràng mức tiết cơ bản phụ thuộc chủ yếu bởi trạng thái điều hòa thần kinh thể dịch của các tuyến dạ dày, còn hiệu quả kích thích tối đa được gây nên một cách mạnh mẽ bởi số tế bào bao quanh và bề dày tổng thể của chúng. Sự suy giảm bài tiết theo tuổi khi trả lời kích thích tối đa sẽ xác nhận sự giảm bớt số lượng tế bào bao quanh. Những chức năng tiết acid của các tuyến dạ dày lúc về già bị giảm rõ rệt hơn so với bài tiết cơ bản khi kích thích histamin tối đa. Điều đó xác nhận rằng cùng với các quá trình thoái hóa, có sự suy yếu các ảnh hưởng sinh acid clohydric. Điều đó xác nhận rằng chức năng bài tiết của dạ dày khi lão hóa bị giảm thậm chí cả khi thiếu vắng những biến đổi hình thái trong đó. Trong trường hợp này có khả năng nó được gây nên bởi những rối loạn chuyển hóa trong tế bào, những rối loạn đó xảy ra trong các tế bào bao quanh: khi lão hóa do những biến đổi thuộc siêu cấu trúc và hóa tế bào trong màng nhầy của dạ dày sẽ đưa các tuyến dạ dày đến mất từng phần hoặc toàn phần các chức năng chuyên biệt của mình. Nói cách khác, sự suy giảm bài tiết thuộc dạ dày lúc về già gây nên do biến đổi hình thái và chức năng. Sự xác định thành phần kiềm toan cục bộ của bài tiết là điều lý thú, cho phép theo dõi hoạt động của các tế bào bao quanh (thành phần toan) và các thành phần thuộc biểu mô – thuộc phần không bao bọc xung quanh dịch dạ dày (thành phần kiềm).

Updated: July 26, 2017 — 2:43 pm
Dinh Dưỡng & Sức Khỏe © 2017