Dinh Dưỡng & Sức Khỏe

Blog bổ sung kiến thức về Dinh Dưỡng & Sức Khỏe !

Độc lập với luồng điện thần kinh

Điện thần kinh đi qua hai điểm của khớp khuỷu trên đường của trung tâm phản xạ thính giác, một đường khác đến trung tâm thính giác nguyên thủy và một đường nữa đi trung tâm lớn thính giác.
Các nhà sinh lý học đã khám phá rằng, lúc đó cũng có một luồng điện không giải thích nổi, tạo ra dọc theo dây thần kinh thính giác, độc lập với luồng điện thần kinh. Họ đã thử trên một con vật đã tháo bỏ não (một con vật đã bị tháo bỏ não trừ tiểu não và các vùng dưới của thùy thái dương), họ thấy rằng, với một sự hoài nghi lớn, các lời nói và các âm thanh khác được sao lại trung thực khi các điện cực được đưa vào thần kinh thính giác và nối vào một máy điện thoại hoặc một cái loa. Không những chỉ có thể, các nhà sinh học cũng thấy hai chất khác rõ trong điện thần kinh của thần kinh thính giác. Nó được phát hiện là:
Bản thân điện thần kinh thính giác thật sự nó đã đến từ năng lượng của âm thanh chạm vào các tổ chức nháy trong ốc tai, như đã rõ ở trên, được chuyển ở các đầu dây thần kinh thính giác bao quanh nó, thành điện thần kinh. Nhưng chất thứ hai làm họ nản lòng…
Nó tạo nên bằng một điện mới không ngờ được, nó được sinh ra bởi cùng các âm thanh (sóng) vào các cấu trúc không có thần kinh trong ốc tai. Các nhà sinh lý học đã nhầm lẫn gọi nó là điện ốc tai.
Sự bí hiểm này các dầy lên bởi vì người ta không thể tìm thấy rõ ràng một chức năng nào của điện ốc tai cả. Các nhà sinh học chấp nhận như là một sự kiện khác lạ của nhiệm vụ thính giác. Tuy vậy làm như thế họ nhắm mắt trước việc mà trong cơ thể hoặc trong thiên nhiên, không bao giờ có sự khác lạ cả. Thế nào cũng phải có một cách giải thích, hoặc vật lý, hoặc hóa học, hoặc sinh lý, hoặc tâm thần, hoặc theo niên đại, hoặc siêu âm. Thực ra, sự giải thích chỉ là một sự phối hợp của rất nhiều sự giải thích. Ngoài ra, thính giác có thể mất đi nếu ta loại bỏ điện của ốc tai. Điện ốc tai như vậy đóng góp một phần quan trọng trong hoạt động của thính giác.
Chưa một nhiệm vụ nào được tìm ra cho phần lớn thùy não (nghĩa là các cạnh phía dưới của não). Phần lớn nhất của vỏ của thùy não không có dính dáng nào vào tâm trí ý thức và bán ý thức. Nó phải hoàn toàn tạo ra một tâm trí khác và cái tâm trí bí hiểm ấy là một quyền lực tâm thần. Vì nó không là cái mà người ta đã rõ.
Ngoài ra còn rất nhiều chứng cớ có ý nghĩa ấy.

Updated: August 16, 2017 — 10:48 am
Dinh Dưỡng & Sức Khỏe © 2017